TIN TỨC
Kết quả thực hiện dự án " Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ "
Cập nhật lúc: 12:00 AM, ngày 28/05/2021

           Chè là cây trồng chủ lực của tỉnh Phú Thọ, diện tích chè trên toàn tỉnh đạt trên 16,2 nghìn ha, sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt gần 140 nghìn tấn. Trên địa bàn tỉnh có 59 doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến chè có công suất từ 1.000 tấn chè búp tươi/năm trở lên, có gần 1.300 cơ sở chế biến thủ công, nhỏ lẻ. Trong suốt những năm qua, cây chè đã được xác định là cây trồng chủ lực của tỉnh và đã đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, sản phẩm chè chủ yếu được sản xuất theo phương pháp truyền thống, quy mô hộ, tỷ lệ sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap, Globalgap …) còn thấp, công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa thực sự được quan tâm; chủ yếu là sản xuất nguyên liệu thô có chất lượng và giá trị kinh tế thấp; chưa có nhiều doanh nghiệp sản xuất chè chất lượng cao cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, một số doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn chủ yếu là sản xuất sản phẩm chè đen bán dưới dạng nguyên liệu thô; chưa gắn kết hiệu quả sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè với văn hóa du lịch; chưa xây dựng được nhiều mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm; giá trị thương hiệu và sức cạnh tranh của sản phẩm Chè Phú Thọ chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế.

Mặc dù Phú Thọ là cái nôi của cây chè, nhưng cũng chưa có thương hiệu nổi tiếng, chưa được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến nhiều. Việc quan tâm xây dựng thương hiệu, sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp còn hạn chế, nhiều sản phẩm có chất lượng nhưng chưa tạo được tiếng vang trên thị trường. Để thương hiệu Chè Phú Thọ từng bước có vị thế trên thị trường trong và ngoài nước, phát huy được hiệu quả của sản xuất kinh doanh chè, nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trồng chè thì việc phát triển thương hiệu chè Phú Thọ cần phải có các giải pháp đồng bộ của các cấp các ngành, trong đó việc xây dựng thương hiệu Chè Phú Thọ là khâu đặc biệt quan trọng.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ, UBND tỉnh đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”. Năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Thọ được Bộ Khoa học và Công nghệ giao chủ trì thực hiện Dự án Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Mục tiêu chung của dự án: Thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển NHCN cho sản phẩm chè của tỉnh Phú Thọ;  Xây dựng cơ sở pháp lý, khoa học và triển khai bước đầu hoạt động kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm Chè Phú Thọ; góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm Chè mang NHCN Phú Thọ.

Ngay sau khi dự án được phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo  cơ quan chủ trì triển khai các hợp phân công việc của dự án theo hợp đồng đã ký, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, dự án đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

1. Xây dựng báo cáo chuyên đề cơ sở khoa học và thực tiễn để xác lập quyền đối với NHCN Chè Phú Thọ cho sản phẩm chè của tỉnh Phú Thọ.

Trên cơ sở kết quả thu thập tài liệu, số liệu về thực trạng sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh thông qua các tài liệu thứ cấp; Kết quả điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh và mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với sản phẩm chè tại một số địa phương tỉnh ngoài thông qua công tác thăm quan, học tập kinh nghiệm. Cơ quan chủ trì đã xây dựng báo cáo chuyên đề cơ sở khoa học và thực tiễn để xác lập quyền đối với NHCN Chè Phú Thọ cho sản phẩm chè của tỉnh Phú Thọ là cơ sở để triển khai các nội công việc của dự án

2. Xây dựng và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ NHCN “Chè Phú Thọ” cho sản phẩm chè của tỉnh Phú Thọ.

Tổ chức thiết kế, lựa chọn mẫu NHCN “Chè Phú Thọ”; Xác định sản phẩm mang NHCN gồm Chè xanh và chè đen;  Xây dựng Bộ tiêu chí chứng nhận đối với sản phẩm mang NHCN “chè Phú Thọ” gồm 04 tiêu chí: (1)Tiêu chí giống, nguồn gốc xuất xứ, kỹ thuật sản xuất; (2) Tiêu chí về chất lượng; (3) Các tiêu chí an toàn thực phẩm, (4) Chỉ tiêu bao gói sản phẩm; Xây dựng bản đồ vùng nguyên liệu và vùng sản xuất chè Phú Thọ mang NHCN “ Chè Phú Thọ”  tại 11 huyện/thị; xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng NHCN “Chè Phú Thọ” cho sản phẩm chè của tỉnh Phú Thọ. Lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “ Chè Phú Thọ”; Ngày 09/9/2020 cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” theo Quyết định số 72869/QĐ – SHTT; Tổ chức ễ Công bố NHCN Chè Phú Thọ tại Quảng trường Hùng Vương.

 

3. Xây dựng hệ thống các văn bản, công cụ phục vụ công tác quản lý và khai thác, phát triển NHCN “Chè Phú Thọ”

Phục vụ cho công tác quản lý và khai thác, phát triển NHCN “Chè Phú Thọ”, cơ quan chủ trì đã  soạn thảo và ban hành Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng NHCN; Quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận; hệ thống sổ sách theo dõi, kiểm tra quá trình sử dụng NHCN. Đồng thời xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”.

4. Tổ chức vận hành hệ thống quản lý và kiểm soát việc sử dụng NHCN

Tổ chức đánh giá các điều kiện của các nhà sản xuất và doanh nghiệp chè trên địa bàn tỉnh để cấp quyền sử dụng NHCN “Chè Phú Thọ” cho 08 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các nhà sản xuất, doanh nghiệp chè trên địa bàn tỉnh được trao quyền sử dụng NHCN về hệ thống quy định, biểu mẫu ghi chép, theo dõi liên quan đến quản lý, kiểm soát việc sử dụng NHCN đã được ban hành;

5. Xây dựng và vận hành mô hình liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm được bảo hộ NHCN “Chè Phú Thọ” theo chuỗi giá trị

Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm được bảo hộ NHCN theo chuỗi giá trị tại 02 đơn vị là: Công ty TNHH chè Hoài Trung (địa chỉ: Xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba và Hợp tác xã sản xuất chè An toàn Long Cốc (địa chỉ xóm măng 2, xã Long Cốc, huyện Tân Sơn). Sau khi tham gia mô hình 02 đơn vị đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “ Chè Phú Thọ” đã nâng cao năng suất, chất lượng và tăng giá thành sản phẩm.

6. Phát triển thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm chè mang nhãn hiêu chứng nhận.

Xây dựng và phát sóng 01 phóng sự truyền hình về NHCN “Chè Phú Thọ” trên Đài truyền hình tỉnh Phú Thọ; Viết các tin, bài quảng bá, giới thiệu NHCN “Chè Phú Thọ” đăng trên Báo Phú Thọ, các tạp san của tỉnh và các trang thông tin điện tử; Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho sản phẩm Chè  gồm mẫu poster, tờ rơi, Thiết kế hệ thống quầy, kệ, gian hàng tiêu chuẩn trưng bày, giới thiệu sản phẩm mang NHCN phục vụ công tác quảng bá, phát triển, khai thác giá trị NHCN; xây dựng website: http://chephutho.com.vn; lắp đặt 06 bảng tuyên truyền giới thiệu vùng chứng nhận và các bảng giới thiệu vùng chứng nhận sản phẩm chè Phú Thọ mang NHCN. Hỗ trợ 08 đơn vị tham gia hội trợ xúc tiến thương mại kết nối giao thương tại thành phố Việt Trì năm 2020; tổ chức 13 lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn quy chế, quy trình liên quan đến NHCN…..

Qua thời gian gần 30 tháng triển khai thực hiện, dự án đã hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra, các nội dung được triển khai đầy đủ, số lượng, chất lượng các sản phẩm đảm bảo theo yêu cầu, quyết định phê duyệt của Bộ Khoa học và Công nghệ và Hợp đồng đã ký với Cục Sở hữu Trí tuệ. Đã hoàn thành xây dựng NHCN chè Phú Thọ, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển ngành chè hiệu quả, bền vững hơn trong tương lai là một trong các sự kiện nổi bật của tỉnh Phú Thọ năm 2020.

Vũ Xuân Khiêm – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Thọ

 


Các tin khác:

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ NĂM 2022

Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ.

Phối hợp triển khai Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh.

Ngắm hoàng hôn trên đồi chè Phú Thọ

Kế hoạch phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025

CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ

HỘI THẢO ĐẦU BỜ MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT CHÈ MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CHÈ PHÚ THỌ”

Công nhận thương hiệu Chè Phú Thọ: Nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHÈ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ

Ra mắt nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”