TIN TỨC
Ra mắt nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”
Cập nhật lúc: 12:00 AM, ngày 01/01/1900

 

 

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham quan sản phẩm dán nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và UBND các huyện, thành, thị ra mắt dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm chè Phú Thọ” cho các sản phẩm chè của tỉnh, đồng thời tổ chức vận hành được trên thực tế hệ thống kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. 

Việc ra mắt nhãn hiệu chứng nhận "Chè Phú Thọ" góp phần phát triển mô hình liên kết sản xuất sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận theo chuỗi giá trị.

Nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” là tiền đề quan trọng cho các Hợp tác xã sản xuất chế biến chè trên địa bàn tỉnh phát triển và khẳng định chỗ đứng trên thị trường

                                                         http://baophutho.vn/

 


Các tin khác:

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ NĂM 2022

Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ.

Phối hợp triển khai Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh.

Ngắm hoàng hôn trên đồi chè Phú Thọ

Kế hoạch phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025

Kết quả thực hiện dự án " Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ "

CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ

HỘI THẢO ĐẦU BỜ MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT CHÈ MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CHÈ PHÚ THỌ”

Công nhận thương hiệu Chè Phú Thọ: Nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHÈ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ