TIN TỨC
Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ.
Cập nhật lúc: 12:00 AM, ngày 01/01/1900

 

             Ngày 29/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch 3232/KH-UBND về Phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ, giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, ngày 30/3/2022 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 19/TĐC-TCCL hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – Sở KH&CN giới thiệu và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh biết, hưởng ứng tham gia. Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chung của Kế hoạch 

            - Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cho các sản phẩm chè mang nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) Chè Phú Thọ, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh.

            - Khai thác, phát huy có hiệu quả giá trị của văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ NHCN Chè Phú Thọ sau khi được cấp, gắn mục tiêu phát triển bền vững ngành chè với mục tiêu xây dựng, phát triển và khẳng định thương hiệu sản phẩm chè Phú Thọ trên thị trường trong và ngoài nước

            2. Đối tượng được hỗ trợ theo Kế hoạch: Các doanh nghiệp, hợp tác xã có tiềm năng hoặc đã được cấp quyền sử dụng NHCN Chè Phú Thọ.

            3. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng và hỗ trợ xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng; hệ thống truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch; ghi nhãn hàng hóa sản phẩm; thử nghiệm mẫu đánh giá chất lượng sản phẩm.

            4. Về cách thức tham gia Kế hoạch

            - Để triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả, gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị các đơn vị đề xuất nhu cầu về hỗ trợ theo mẫu phiếu gửi kèm. Trên cơ đề xuất của các đơn vị, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ lựa chọn các đơn vị đủ điều kiện tham gia, hỗ trợ.

            - Phiếu đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Thọ (đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để tổng hợp. 

            Để biết thêm chi tiết, liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, điện thoại: 0988 332 518 (đ/c Hồng - Trưởng phòng Quản lý TCCL).

                                                     Nguồn: TCCL Phú Thọ tổng hợp


Các tin khác:

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ NĂM 2022

Phối hợp triển khai Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh.

Ngắm hoàng hôn trên đồi chè Phú Thọ

Kế hoạch phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025

Kết quả thực hiện dự án " Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ "

CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ

HỘI THẢO ĐẦU BỜ MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT CHÈ MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CHÈ PHÚ THỌ”

Công nhận thương hiệu Chè Phú Thọ: Nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHÈ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ

Ra mắt nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”