TIN TỨC
Phối hợp triển khai Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh.
Cập nhật lúc: 12:00 AM, ngày 01/01/1900

Nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong triển khai Kế hoạch số 3232/KH-UBND và Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ. Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Sở Khoa học và công nghệ ban hành văn bản số 615/SKHCN – TĐC về việc phối hợp triển khai Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh.

Theo đó, Sở KH&CN đề nghị các sở: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của kế hoạch; tuyên truyền, quảng bá tiềm năng phát triển chè của tỉnh; ý nghĩa, giá trị của nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ; các sản phẩm chè an toàn, chất lượng cao mang nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ; quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi tham gia sử dụng nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ; Chỉ đạo xây dựng, cụ thể hóa kế hoạch hằng năm đối với các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện tại Kế hoạch số 3232/KH-UBND, trong đó đối với nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè mang nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ (gồm hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ công tác khuyến nông, khuyến công; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xuất sứ hàng hóa cho các sản phẩm chè,…) đề nghị khi xây dựng kế hoạch cần có sự trao đổi với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan để đảm bảo phát huy tính đồng bộ, hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, cũng như tránh sự trùng lặp về nội dung, đối tượng hỗ trợ; Bố trí lồng ghép nội dung hỗ trợ trong các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, … do ngành mình, cấp mình được giao quản lý và áp dụng các cơ chế, chính sách hiện hành để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ….

Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị phối hợp triển khai Kế hoạch số 3232/KH-UBND với các nội dung gồm: Lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ tại địa phương; Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn quan tâm đến các chỉ tiêu chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, quy trình trồng, chăm sóc, chế biến… phù hợp với quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ, làm cơ sở để đề nghị cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ và công nhận sản phẩm OCOP; Lựa chọn, đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ: Các nhiệm vụ thuộc Chương trình Sở hữu trí tuệ về xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chè của địa phương; vị trí lắp đặt các bảng thông tin tuyên truyền về nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ cho phù hợp; Thực hiện và phối hợp với các sở huyên ngành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm chè mang nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ sản xuất trên địa bàn; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xử lý, giải quyết đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ.

Chi tiết văn bản số 615/SKHCN – TĐC

                                                                 Nguồn: TCCL tổng hợp

 


Các tin khác:

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ NĂM 2022

Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ.

Ngắm hoàng hôn trên đồi chè Phú Thọ

Kế hoạch phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025

Kết quả thực hiện dự án " Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ "

CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ

HỘI THẢO ĐẦU BỜ MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT CHÈ MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CHÈ PHÚ THỌ”

Công nhận thương hiệu Chè Phú Thọ: Nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHÈ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ

Ra mắt nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”