TIN TỨC
CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ
Cập nhật lúc: 12:00 AM, ngày 28/11/2020

 

        Dự án Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” cho sản phẩm chè của tỉnh Phú Thọ được phê duyệt theo Quyết định số 2865/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ với cơ quan chủ trì thực hiện dự án là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Thọ.

 Cơ quan chủ trì đã tiến hành lập hồ sơ đăng ký NHCN cho sản phẩm “Chè Phú Thọ” theo các quy định hiện hành và nộp hồ sơ đăng ký NHCN cho Cục Sở hữu trí tuệ, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ. Ngày 09/9/2020, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam ban hành Quyết định số 72869/QĐ – SHTT về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “ Chè Phú Thọ”

Lễ Công bố NHCN Chè Phú Thọ được tổ chức ngày 27/11/2020 tại Quảng trường Hùng Vương. Tham dự buổi lễ có gần 200 đại biểu, với sự có mặt của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại biểu đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đại biểu đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, đại biểu đại diện các Sở/ban/ngành trong và ngoài tỉnh; đại biểu đại diện các doanh nghiệp/HTX sản xuất, chế biến, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh và đại diện các hộ tiêu biểu trong sản xuất chế biến chè của tỉnh. Tại Lễ công bố, Cục trưởng Cục SHTT đã trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “ Chè Phú Thọ” cho Sở KH&CN.

Để phát huy hiệu quả của nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”, cơ quan chủ trì đã hướng dẫn các doanh nghiệp/Hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN Chè Phú Thọ. Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 08 hồ sơ, thành lập tổ thẩm định, tổ chức thẩm định thông qua hồ sơ và thẩm định thực tế tại cơ sở. Cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “ Chè Phú Thọ” cho 08 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm: Tổng Công ty Chè Việt Nam; Công ty TNHH chè xuất khẩu Bảo Long; HTX sản xuất chè an toàn Long Công; Công ty TNHH MTV Thế hệ mới Phú Thọ; Trung tâm nghiên cứu và phát triển chè; HTX chè Đá Hen; Công ty chè Hoài Trung; Công ty chè Phú Đa .

 

Ông Nguyễn Thủy Trọng - Giám đốc Sở KH&CN trao giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN Chè Phú Thọ cho 08 đơn vị.

Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Chè Phú Thọ" đã được thực hiện, tuân thủ theo Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Thông qua quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, việc đánh giá đã được thực hiện, nhằm đúc rút kinh nghiệm triển khai cho hoạt động cấp và thu hồi nhãn hiệu chứng nhận trong các giai đoạn tiếp theo, phục vụ cho việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hiệu quả.

Trước và sau khi cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng cho các Doanh nghiệp/ HTX, các hộ gia đình và cá nhân sản xuất và kinh doanh sản phẩm Chè Phú Thọ, Sở Khoa học và Công nghệ cụ thể là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị được Sở Khoa học và Công nghệ giao là tổ chức chứng nhận "Chè Phú Thọ" sẽ tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát các quy chế, quy trình về quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Chè Phú Thọ" do chủ sở hữu nhãn hiệu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành, đồng thời kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng và khai thác giá trị Nhãn hiệu chứng nhận "Chè Phú Thọ" của các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng, với mục đích đảm bảo các điều kiện sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận được tuân thủ một cách chặt chẽ, đầy đủ đồng thời đảm bảo sản phẩm Chè Phú Thọ đưa ra thị trường đáp ứng các yêu cầu về về tiêu chí chất lượng đã được bảo hộ.

Phạm Thị Thu Hồng – Trưởng phòng QLTCCL – Chi cục TCĐLCL

 


Các tin khác:

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ NĂM 2022

Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ.

Phối hợp triển khai Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh.

Ngắm hoàng hôn trên đồi chè Phú Thọ

Kế hoạch phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025

Kết quả thực hiện dự án " Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ "

HỘI THẢO ĐẦU BỜ MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT CHÈ MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CHÈ PHÚ THỌ”

Công nhận thương hiệu Chè Phú Thọ: Nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHÈ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ

Ra mắt nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”